กุหลาบขาว

เอื้องแปรงสีฟัน

จ๊าฮ่อม

กะทกรก

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

ผักปราบ

ที่มา: ปฏิทิน 2540, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้