KU News

    ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้าน
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    ประกาศ มก. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
      จำนวน 408 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด


    กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
      โครงการพัฒนา KU website ใหม่


    งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ 2019
      9-11 ตุลาคม 2562


    แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รับฟังความคิดเห็น
      หรือข้อเสนอแนะ


    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก
      ชื่อ ชมพูไพร


    ผลการค้นพบไทรชนิดใหม่ของโลก "ไทรผ่องอำไพ"
      -


    เชิญประกวดออกแบบ Line Sticker คณะมนุษยศาสตร์
      ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท


    ศูนย์หนังสือ มก.จำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิตชาย-หญิง
      สั่งออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ


    ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
      1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562


    โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต
      ประจำปี 2562


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์