KU News

    เดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 26
      25 พฤศจิกายน 2561


    วิ่งมินิมาราธอน RUN for BETTER LIFE 2 ธ.ค. 61
      สมัครถึงวันที่ 15 ต.ค. 61 หรือจนกว่าจะเต็ม


    Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัย
      เพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง


    เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย
      20 สิงหาคม - ธันวาคม 2561


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม
      การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง