KU News

    ประกาศ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นเช่าพื้นที่
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รับฟังความคิดเห็น
      หรือข้อเสนอแนะ


    กองคลัง ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น
      ต่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    KU Sports Week 2019
      10 - 21 มิถุนายน 2562


    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก
      ชื่อ ชมพูไพร


    ผลการค้นพบไทรชนิดใหม่ของโลก "ไทรผ่องอำไพ"
      -


    เชิญประกวดออกแบบ Line Sticker คณะมนุษยศาสตร์
      ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท


    ศูนย์หนังสือ มก.จำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิตชาย-หญิง
      สั่งออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ


    ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
      1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562


    โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต
      ประจำปี 2562


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์