KU News

    เครือข่ายนนทรีเพิ่มช่องสัญญาณออกสู่อินเทอร์เน็ต
      เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ (19 เมษายน 2562)


    ขอเชิญร่วมงาน “รักคือการให้ ครั้งที่ 2 #รักล้นตู้"
      วันที่ 25 เมษายน 2562


    ขอเชิญร่วมบริจาคปันสิ่งของ เพื่อจำหน่าย
      และนำรายได้เข้าโครงการห้องสมุดเพื่อสังคม


    คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบริจาคโลหิต
      วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562


    ขยายเวลา เปิดจองบูธขายสินค้า ร้านค้านิสิต-บุคลากร
      ในงาน รักคือการให้ ครั้งที่ 2 #รักล้นตู้


    ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัส
      สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,200 License


    รับสมัครพี่เลี้ยง ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 27
      เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


    เชิญร่วมงาน KU Innovation Exhibition
      23 - 24 เมษายน 2562


    ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
      1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562


    โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต
      ประจำปี 2562


    ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 27
      19-23 เมษายน 2562


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์