ข่าวนิสิต

    เชิญชวนนิสิต มก. สมัครงานกับบริษัทกว่า 100 บริษัท
      27-28 มีนาคม 2562


    ขอเชิญนิสิตร่วมออกบูธ ขายของไอเดียเก๋
      ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2562


    โครงการ UHack Kasetsart ประจำปี 2562
      5-7 เมษายน 2562


    โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
      ระหว่างวันที่ 3 - 18 มิถุนายน 2562


    งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ
      วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562


    โครงการโยคะเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายความเคลียด
      วันที่ 19 , 26 มีนาคม 2562


    KU Smart For Success
      27 - 28 เมษายน 2562


    ขอเชิญนิสิตทดลองทำข้อสอบ TOEIC และ KU-EXITE
      ได้ที่ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง


    โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ
      วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ จ.อยุธยา


    โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิตตามหลักแผ่นดิน เศรษฐ
      วันที่ 28 มีนาคม 2562


    อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
      เพื่อนิสิต มก. มกราคม-กันยายน 2562