ข่าวการศึกษา

    เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
      หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562


    เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 2
      และ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 18


    รับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาต่อ
      เปิดรับสมัคร 6-20 กุมภาพันธ์ 2562


    ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท
      รุ่นที่ 22 ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561


    โครงการ ป.โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
      รับสมัครนิสิตใหม่ 3 ธ.ค. 61 - 1 ก.พ. 62


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
      รับสมัครนิสิตใหม่ 3 ธ.ค. 61 - 1 ก.พ. 62


    โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
      รับสมัครนิสิตใหม่ 3 ธ.ค. 61 - 1 ก.พ. 62


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ)
      รับสมัครนิสิตใหม่ 3 ธ.ค. 61 - 1 ก.พ. 62


    โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
      เปิดรับสมัครถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561