ข่าวการศึกษา

    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก รอบ 2
      ตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2562


    อธิการบดี มก. อนุมัติทุนสนับสนุนการเรียนระดับ ป.โท
      .


    โครงการหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ
      ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัตนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562


    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 26 (รอบ 2)
      เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. - 28 เม.ย. 62


    รับสมัคร ป.โท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
      ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562


    เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี
      สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ


    โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
      ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 มีนาคม 2562


    โครงการ ป.โท ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
      สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม


    เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 2
      และ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 18