ข่าวมหาวิทยาลัย

    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 5/2561
      สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561


    เชิญชวนบุคลากร มก. ทดสอบสมรรถนะด้านไอซีที
      17 ตุลาคม 2561


    ขยายเวลา ระบบประเมินการเรียนการสอน
      24-28 กันยายน 2561


    ขอเชิญร่วมงานเทศกาลอาหารเจ
      8-17 ตุลาคม 2561


    ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561
      15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561


    เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย
      20 สิงหาคม - ธันวาคม 2561


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ศูนย์หนังสือ มก.จัดโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน
      ปากกา KU LAMY


    FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม
      การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https


    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
      วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง