ข่าวมหาวิทยาลัย

    รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
      เปิดรับสมัคร 17 ต.ค. - 2 พ.ย. 61


    RUN FOR ANDAMAN INTERNATIONAL
      MARATHON 2018


    วิ่งมินิมาราธอน RUN for BETTER LIFE 2 ธ.ค. 61
      สมัครถึงวันที่ 15 ต.ค. 61 หรือจนกว่าจะเต็ม


    Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัย
      เพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง


    การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ
      ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มก.


    ศูนย์หนังสือ มก.จัดโปรโมชั่นปรจำเดือนตุลาคม 2561
      เป็นคนคูล ๆ ใส่ KU Jacket


    Ex-MBA จัดกิจกรรม วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์
      ปีที 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2561


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 5/2561
      สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561


    เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย
      20 สิงหาคม - ธันวาคม 2561


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม
      การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https


    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
      วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง