ข่าวมหาวิทยาลัย

    ขอเชิญร่วมงานเทศกาลอาหารเจ
      8-17 ตุลาคม 2561


    ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561
      15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561


    เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย
      20 สิงหาคม - ธันวาคม 2561


    แจ้งย้ายอุปกรณ์ Wireless Controller AIS
      22 กันยายน 2561


    รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ศูนย์หนังสือ มก.จัดโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน
      ปากกา KU LAMY


    การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
      ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม


    FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม
      การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https


    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
      วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก และชนิดสัตว์
      สะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกในประเทศไทย


    โครงการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกร
      -


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง