ข่าวการรับรางวัล

    ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 2 รางวัล
      โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9


    ทีมหุ่นยนต์วิศวะ กพส. ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน
      หุ่นยนต์ Smart Agricultural Robot Contest 2018


    นิสิตวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ
      Go Further Innovation Scholarship 2018


    ทีม Dongtaan Racing ได้รับรางวัล
      จากการแข่งขัน Student Formula Japan FSJ 2018


    นิสิต ป.เอก วิศวฯ รับรางวัล Best Presenter
      30-31 ตุลาคม 2561


    อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล รางวัล IEEE PES
      Thailand Chapter Young Engineer Award 2018


    ICFSN 2018: Best Presentation Award
      รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์


    นิสิต มก. สกลนคร แข่งขันกีฬา FLOWBOARDING
      คว้าเหรียญเงินระดับชาติ


    นิสิตคณะสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล
      นิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560


    อาจารย์และนิสิต วิศวกรรมวัสดุ
      รับรางวัล Best Poster Award ระดับนานาชาติ


    นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์
      ยอดเยี่ยม โครงการ SSI for Engineers


    ทีมนิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
      การนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจ


    นิสิตวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญทอง/เงิน
      การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี