อบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (สำหรับหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

1. ระดับต้น       Word หรือ PDF

2. ระดับกลาง    Word หรือ PDF

3. ระดับสูง        Word หรือ PDF

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มก., 05 ก.พ. 62

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 05/02/2019  เวลา 11:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ