โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ

กำหนดการ

07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนนิสิต

07.30 – 08.30 น. เดินทางไป จ.อยุธยา

08.30 – 12.00 น. ดำเนินการทำกิจกรรม ลงพื้นที่

13.00 – 15.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

* หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การแต่งกาย

  •  เสื้อสีเข้ม
  • กางเกงขายาว

  • รองเท้าผ้าใบ (สามารถเลอะได้ !!!) สามารถนำรองเท้าแตะมาเปลี่ยนได้

ที่มา : กองกิจการนิสิต มก., 17 ม.ค. 62

แท็ก : ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 17/01/2019  เวลา 16:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ