อาจารย์คณะวิศวฯ รับ 2 รางวัล

          อาจารย์คณะวิศวฯ รับ 2 รางวัล ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ....เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award For New Scholar ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ....เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 16 มกราคม 2562

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/01/2019  เวลา 14:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ