การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดการอบรมหลักสูตร ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

รายละเอียด  | ใบสมัคร | กำหนดการ

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 11 ม.ค. 62

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 11/01/2019  เวลา 11:11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ