บรรยาย Initiation AI "Artificial Intelligence"

<<  ลงทะเบียนออนไลน์   |  รายละเอียดเพิ่มเติม  >> 

<<  ลงทะเบียนออนไลน์   |  รายละเอียดเพิ่มเติม  >> 

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 10 มกราคม 2562

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/01/2019  เวลา 12:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ