เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 2

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 24
และ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 18

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ที่มา : โครงการบัณฑิตศึกษา มก., 30 พ.ย. 61

แท็ก : ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 30/11/2018  เวลา 15:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ