นิสิตวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ

นิสิตวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ

Go Further Innovation Scholarship 2018

 

          น.ส.ดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน จากผลงานสีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จ.ปทุมธานี ผลงานดังกล่าวมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ Executive Advisor บริษัทเฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 27 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/11/2018  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ