ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท

Application download are available at   https://www.kimba.bus.ku.ac.th

More detail at   http://www.kimba.bus.ku.ac.th

Tel: 02-942-8691 or 081-658-2798

 Line ID. : kimbaku

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 23/11/2018  เวลา 15:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ