โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ CM-MBA KU รุ่นที่ 27

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website โครงการฯ

www.cm-mba.bus.ku.ac.th

หรือทางเพจ

www.facebook.com/kucmmba

 

ยื่นใบสมัครได้ที่ โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 ถึง 1 ก.พ.62 (วันเวลาราชการ)

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 9 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/11/2018  เวลา 16:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ