โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ R-MBA KU รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website โครงการฯ

www.r-mba.bus.ku.ac.th

หรือทางเพจ

www.facebook.com/rmbaku1984

 

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 ถึง 1 ก.พ. 62 ที่บัณฑิตวิทยาลัย

www.grad.ku.ac.th

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 9 พฤศจิกายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/11/2018  เวลา 15:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ