เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

ที่มา : สำนักงานทรัพย์สิน, 26 ตุลาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/10/2018  เวลา 10:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ