เสวนา โลกที่คิดว่าคุ้นเคย ?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

http://acas.soc.ku.ac.th/ayutaya/

ที่มา : คณะสังคมศาสตร์, 22 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/10/2018  เวลา 09:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ