โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 22  

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 http://www.kimba.bus.ku.ac.th

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 16 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2018  เวลา 16:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ