เชิญชวนชาว KU ใส่เสื้อเหลือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-942-8063-7 ต่อ 104 (สั่งซ์้อออนไลน์)

http://www.kubookol.com

ที่มา : ศูนย์หนังสือ มก., 10 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/10/2018  เวลา 11:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ