สถาบันอาหารฯ จำหน่ายอาหารเจ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดจำหน่ายอาหารเจ

ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 13.30 น.

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ยังมีบริการจัดส่งอาหารเจสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (Delivery in KU)

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 5 ตุลาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/10/2018  เวลา 13:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ