ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 1-2/2562

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 1-2/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

ครั้งที่ 1/2562  สอบเวลา เวลา 09.00 – 12.00 น.

ครั้งที่ 2/2562  สอบเวลา เวลา 13.00 – 16.00 น.

เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกประเภท ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

การสมัครสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มก., 30 พ.ย. 61

แท็ก : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 25/09/2018  เวลา 09:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ