เชิญชวนบุคลากร มก. ทดสอบสมรรถนะด้านไอซีที

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบ

สมัครออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อ

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 24 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/09/2018  เวลา 11:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ