อบรม/สัมมนา หลักการบัญชีนิติบัญชีศาสตร์

 

สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม/สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักการบัญชีนิติบัญชีศาสตร์และการภาษีอากร

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 13 กันยายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/09/2018  เวลา 14:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ