ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

และ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Mental Health: How to stay sane in an insane world through holistic mean

โดย Teressa Sui, LotusLife TV, Hong Kong


Boosting Brain Power

โดย Teressa Sui, LotusLife TV, Hong Kong


Concussion evaluation and management

โดย Assoc.Prof.Mark Hoffman, Oregon State University, USA


Concussion rehabilitation for return to sports

โดย Assoc.Prof.Mark Hoffman, Oregon State University, USA

 

 

<< กำหนดการ >>

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, 27 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/08/2018  เวลา 09:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ