การเสวนาทางวิชาการ

สำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง เจาะลึกแนวทางการรับรองม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ 
ในวันอังคารที่ 21  สิงหาคม 2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการ | ลงทะเบียน

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ มก., 08 ส.ค. 61

แท็ก : เสวนา,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 09/08/2018  เวลา 13:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ