อาหารปลอดภัย สบายใจเมื่อรับทาน

          เสวนาซีรีย์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4 : อาหารปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" กรณ๊ไร้ไขมันทรานส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ กรอกแบบแบบฟอร์มที่แนบมานี้ หรือ ติดต่อ โทรสาร 02-942-7991 อีเมล์ kufsp@hotmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/07/2018  เวลา 09:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ