อบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 18 กรกฎาคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/07/2018  เวลา 10:16

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ