รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์ MECON

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 28 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

<<  รายละเอียด  >>

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 11 กรกฎาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2018  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ