นิสิตคณะวิศวฯ คว้ารองแชมป์โลก RoboCup@Home

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA-Jr คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับโลก จากการแข่งขัน RoboCup@Home ในรุ่น RoboCup@Home Education Challenge ในงาน World RoboCup 2018 เมืองมอลทรีออล (Montreal) ประเทศแคนนาดา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2561 จัดโดย RoboCup Federation, FESTO, J.P. Morgan, Mathworks และ Softbank Robotics ซึ่งมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันมากกว่า 3,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก
สมาชิกทีม SKUBA-Jr ได้แก่
          น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / น.ส.พัชรีพร จึงสุทธิวงษ์ และ น.ส.แพรพิรุณ อุทัยสาง นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ บัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดย มี อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

 
          การแข่งขัน RoboCup@Home จาก World RoboCup 2018 เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน ที่เน้นการ เสนอผลงานวิจัย และ การศึกษา ควบคู่ไปกับการแข่งขันแบบปกติ ซึ่งการแข่งในรุ่นนี้ มีข้อกำหนด เรื่อง ราคาหุ่นยนต์ ต้องไม่แพง เกิน 200,000 บาท เพื่อให้ทีมพยายามแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ งานวิจัยต่างๆ มากกว่าใช้เซ็นเซอร์ และ ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ราคาแพง มีทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรอบสุดท้าย 11 ทีม จาก 9 ประเทศ
ชมการแข่งขันของทีม SKUBA Jr

ที่มา :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 27 มิ.ย. 61

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 27/06/2018  เวลา 14:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ