ประกาศแจ้งเตือน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีรายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่ ขอให้ผู้ใช้งานดำเนินการ ดังนี้


          1. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส พร้อมอัพเดทฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสของมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บ https://download.ku.ac.th


         2. อัพเดทระบบปฏิบัติการที่ใช้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ สามารถติดตั้งระบบอัพเดตอัตโนมัติ (WSUS) ได้ที่เว็บ http://wsus.ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 8 มิถุนายน 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/06/2018  เวลา 12:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ