ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายชุดเครื่องหมาย

          ศูนย์หนังสือ มก.จำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิตชาย-หญิงแล้ว สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ http://www.kubookol.com/  และสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านศูนย์หนังสือ มก. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-942-8063-7 ต่อ 104 (สั่งซ์้อออนไลน์) 127 (หน้าร้านศูนย์หนังสือ)

 

 

ที่มา : ศูนย์หนังสือ มก., 14 มิถุนายน 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/06/2018  เวลา 15:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ