ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 3/2561

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 3/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      4 - 6 มิถุนายน 2561

นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      7 - 8 มิถุนายน 2561

บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      11 - 12 มิถุนายน 2561

                                    

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

 


แท็ก : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 30/05/2018  เวลา 09:52

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ