สัมมนานานาชาติ หลักสูตร Future Food and Trend

กำหนดการ

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก., 25 พ.ค. 61

แท็ก : สัมมนา,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 25/05/2018  เวลา 16:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ