ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย

         ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561 ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/

         ** หากพบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี อาทิ ลืมรหัสผ่าน โปรดดำเนินการติดต่อ จุดบริการ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. และเสาร์ 8.30-16.30 น. สอบถาม โทร.0-2562-0951-6 ต่อ 62-2541-43

         ** หากประเมินไม่ทันในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 10 พ.ค.2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/05/2018  เวลา 09:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ