อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร


 

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 4 พฤษภาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/05/2018  เวลา 14:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ