อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

รายละเอียดและใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 05 เม.ย. 61

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 05/04/2018  เวลา 13:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ