เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership 2018)” 

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับ
ครู อาจารย์ วิทยากร โค้ช นักฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/
หนังสือเชิญ https://goo.gl/yykLGS
รายละเอียด https://goo.gl/8RNCGw

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก., 05 เม.ย. 61

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 05/04/2018  เวลา 09:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ