การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ YMBA รุ่นที่ 28 (รอบ2)


กรอกข้อมูลใบสมัคร Online, Print ใบสมัคร

และจัดส่งเอกสารทั้งหมดของผู้สมัคร ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.

The online application system will automatically close on 16 Fab 2018 at 24.00

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มก., 20 มี.ค. 61

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 20/03/2018  เวลา 15:11

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ