ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม Learning

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม Inspired Learning Through Empowerment ในวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61  และกิจกรรม Learning Process Design Workshop ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ต อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://transformativelearningku.wordpress.com
 


 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 16 มีนาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/03/2018  เวลา 09:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ