แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี

รายละเอียด: https://nontrinews.ku.ac.th/file/2018/201803121111380.pdf
อ้างอิง: https://ocs.ku.ac.th/new/?p=5809

************************
📞 สอบถามเพิ่มเติม: HELPDESK โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43
อีเมล. helpdesk@ku.ac.th และ itsupport@ku.ac.th

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 13 มีนาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/03/2018  เวลา 10:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ