อาจารย์คณะวิศวฯ คว้า 2 รางวัล

MIT Enterprise Forum (MITEF) Thailand Competition 2018 
 

          ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายจันทร์ อัญญะโพธิ์ ในนามทีม CMIT Robotics ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน MIT Enterprise Forum (MITEF) Thailand Competition 2018 การประกวดแผนธุรกิจที่การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลกระทบที่ดี และ Best Development Award ในงาน IDE Competitions 2018 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม Radisson Blu กรุงเทพมหานคร

 

         การแข่งขัน MITEF Thailand เป็นเวทีที่สำคัญในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากทั่วโลก โดยใช้องค์ความรู้ตามแนวทาง IDE ของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยจัดการแข่งขันนี้เพื่อช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการและทีมที่เข้าแข่งขันให้สามารถเปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้และเข้าฝึกฝนจากผู้มีประสบการณ์ ได้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อนำไปลงทุนให้เกิดธุรกิจขึ้นได้จริง
.
         ทั้งนี้ ผศ.ดร.เชาวลิต จะได้เข้าร่วมทริป MIT Innovation Deep Dive ในเดือนมิถุนายน ณ เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 สัปดาห์

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 12 มีนาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 12/03/2018  เวลา 10:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ