ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT

 

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 2/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

                                      นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      5 - 7 มีนาคม 2561

                                      นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      8 -9 มีนาคม 2561

                                      บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      12 - 13 มีนาคม 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

              1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
                    การลงทะเบียน

         2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

    2.2 ในแบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ

    2.3 ระบบจะแสดงใบชำระเงิน คลิกรูป Printer อยู่บริเวณบนขวา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

             2.4 นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร
                  (กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน)

 

ที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา, 27 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/02/2018  เวลา 13:53

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ