อบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาและ

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาและการออกกำลังกาย KU Sport Startup Camp ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561 ณ Bonanza Resort Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นิสิตที่สนใจได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความคิดใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และดำเนินการประกอบการธุรกิจด้านกีฬา และการออกกำลังกาย  <<  รายละเอียด  >>

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/02/2018  เวลา 08:35

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ