รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 22  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 เมษายน 2561

Kasetsart International MBA Program Applying for Graduate student batch #22   Now - 6 April 2018

Application download are available at   https://goo.gl/N8BR5t

More detail at   http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มก., 07 ก.พ 2561

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 07/02/2018  เวลา 14:22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ