กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำ

 

          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน/กลุ่มสหกรณ์ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาคกลางและภาคตะวันออกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 12 กิจการ 8 กลุ่ม 12 ผลิตภัณฑ์

          เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

          Website :: http://mat.sci.ku.ac.th/rubber

**ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ**

สอบถามข้อมูล โทร 080-667-4187

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/02/2018  เวลา 16:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ